Psichologas ir jo asmeninės problemos

Psichologas ir jo asmeninės problemos

Kyla klausimas, kaip žmogus gali padėti, jei neišsprendžia savų bėdų?

Tačiau, kaip ir kitų sričių specialistai, psichologas gali turėti asmeninių sunkumų susijusių su psichologija. Odontologui irgi genda dantys, kirpėjui taip pat reikia kirptis, taip pat ir psichologui reikia rūpintis savo psichologine būkle.

Psichologas gali nesutarti su savo šeima, tačiau konsultacijoje su klientu kalbėtis apie tai, kaip klientui geriau sutarti su savo šeima, psichologas gali neturėti vaikų, tačiau gali su klientu kalbėti apie problemas kylančias klientui su savo vaikais, psichologas gali pats lankyti terapiją pas kitą psichologą, dėl savo asmeninių sunkumų. Tai netgi yra privaloma tęsiant psichoterapinės krypties studijas.

Asmeninių problemų trukdymas darbui – tai vienas iš iššūkių, su kuriuo psichologas turi dirbti visą laiką. Psichologas turi išlikti sąmoningas ir nuolat vertinti konsultacijoje sprendžiamus sunkumus. Jei problema per daug asmeniškai jį liečia ir trukdo padėti klientui, psichologas turi apie tai pranešti konsultacijoje dalyvaujančiam žmogui ir padėti jam rasti kitą specialistą į kurį šis galėtų kreiptis.

Parašykite komentarą